Administratie Helpdesk Oost Nederland

Ahon

Ahon, dat staat voor Administratie Helpdesk Oost Nederland, is een vennootschap onder firma < vof > die zich bezighoudt met:

  • Incasso
  • Administratie

Door een persoonlijke- en transparante benadering voert Ahon haar werkzaamheden uit. Naast het doen van invorderen van gelden in opdracht van derden is Ahon actief op administratief gebied door ondersteuning en assistentie te bieden aan stichtingen verenigingen en ZZP-ers.
Ahon Enschede vof heeft een samenwerkingsverband met GGN deurwaarder Tijhuis te Almelo.

Achter de tabs op deze website worden de verschillende onderdelen van Ahon nader toegelicht.

 

AHON

uw partner
in preventief geldbeheer
AhonLine

Zoekbureau
Oost Nederland


Als zoeken vinden wordt

Copyright © 2017 AHON v.o.f.